מן העיתונות

ידיעות הצפון 17.5.19

ידיעות הצפון 18.1.19

אתר "ניוזים" 17.9.18

ידיעות הצפון 13.7.18

ידיעות הצפון 18.9.18

ידיעות הצפון 27.1.17

ידיעות הצפון 10.2.17

מבט 10.3.16

מבט 30.4.15

ידיעות הצפון 25.4.14

מבט 28.2.14

ידיעות הצפון 16.8.13

ידיעות הצפון 20.12.13

ידיעות הצפון 27.1.13

מבט 7.4.13

מבט 19.12.12