מן העיתונות

ידיעות הצפון 10.1.2020

ידיעות הצפון 22.11.19

ידיעות הצפון 17.5.19

ידיעות הצפון 18.1.19

אתר "ניוזים" 17.9.18

ידיעות הצפון 13.7.18

ידיעות הצפון 18.9.18

ידיעות הצפון 27.1.17

ידיעות הצפון 10.2.17

מבט 10.3.16

מבט 30.4.15

ידיעות הצפון 25.4.14

מבט 28.2.14

ידיעות הצפון 16.8.13

ידיעות הצפון 20.12.13

ידיעות הצפון 27.1.13

מבט 7.4.13

מבט 19.12.12